Термопомпи

Системата Аir to Water на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES е комплексна система за отопление, охлаждане и подгряване на вода за битови нужди. Тя е предназначена предимно за домовете, в които се търси цялостно и ефективно решение за целогодишен комфорт.
Някои от основните предимства на Аir to Water са:
Подгрява водата за битови нужди, като използва термопомпения ефект на агрегата. Това води до значително спестяване на енергия.
Може да се използва с различни типове отопление – с вентилаторни конвектори, с подово отопление.
Може да се адаптира към съществуваща отоплителна система.
Може да се използва съвместно със слънчеви колектори за още по-висока ефективност.