Mitsubishi Heavy Industries Q-ton е високоефективна термопомпа Въздух – Вода за отопление и битова гореща вода с ниски водородни емисии, идеална за индустриални приложения.Някои от предимствата на Q-ton са:Генерира гореща вода с температура до 90 С, без изискване за допълнително подгряване. Хладилният агент във външното тяло е СО2, който се характеризира с нулево влияние върху озоновия слой (не уврежда околната среда). Най-висок коефициент на преобразуване в индустрията – 4,3. Идеално решение за големи търговски сгради, университети, болници, хотели, спортни зали и др. Q-ton е с широк диапазон на приложение там, където се изисква гореща вода от над 5000 л на ден. Първият по рода си двустъпален компресор – комбинация от ротационен и scroll компресор, което води до голяма ефективност (до 400% сезонна ефективност). Термопомпата се състои от едно тяло 30 kW и буферни съдове (до 9 бр. буферни съдове могат да се свържат към едно тяло). Има възможност за инсталиране на до 16 тела в една система с капацитет от 480kW, управлявани от едно дистанционно. Ефективност на системата до -25 С и запазване на номиналната мощност дори при -7 С.