MITSUBISHI HEAVY

SRK / SRC 25 ZMP-S

SRK / SRC 25 ZMP-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Standard.

SRK / SRC 35 ZMP-S

SRK / SRC 35 ZMP-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Standard.

SRK / SRC 45 ZMP-S

SRK / SRC 45 ZMP-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 4.5 kW, серия Standard.

SRK / SRC 20 ZS-S

SRK / SRC 20 ZS-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Premium.

SRK / SRC 25 ZS-S

SRK / SRC 25 ZS-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Premium.

SRK / SRC 35 ZS-S

SRK / SRC 35 ZS-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Premium.

SRK / SRC 50 ZS-S

SRK / SRC 50 ZS-S е стенна инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 5.0 kW, серия Premium.

SRK / SRC 20 ZMX-S

SRK / SRC 20 ZMX-S е стенна хипер инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Diamond.

SRK / SRC 25 ZMX-S

SRK / SRC 25 ZMX-S е стенна хипер инверторна сплит система с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Diamond.