Профилактика

Защо е необходимо да се прави профилактика на климатика?

Профилактиката на Вашия климатик е основна част от неговата поддръжка, ако желаете да го използвате ефективно дълги години. Ежемесечната профилактика всеки може да прави сам и това е сваляне и почистване на филтрите от натрупани мъхове и прах. Ежегодната профилактика е от компетенцията на професионалисти, които проверяват работата на цялата климатична система, а освен това почистват тялото на климатика и поправят дребни неизправности. Това удължава живота на климатика и предотвратява сериозни повреди и скъпи ремонти. Освен това се подобрява работата на климатика, премахва се излъчването на неприятнимиризми и се намалява разхода на енергия.

1

Поддържане чистотата на топлообменниците.

2

Почистване на въздушните филтри на климатика.

3

Редовно почистване на вентилатора на климатика.

4

Поддържане на оптимално количество на фреона според конкретния модел климатик.